Firma Dipol s.c. z Pruszcza Gdańskiego pozyskuje zieloną energię z farm wiatrowych
Oferta, projekty farm wiatrowych Nazywane są również parkami wiatrowymi

Oferta

small logo

Nasza oferta skierowana jest do:

 

Rozwiązania firmy obejmują kompletny projekt z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami aż do pozwolenia na budowę włącznie.

W zakresie usług i doradztwa związanego z energetyką wiatrową wykonujemy:

1. Wybór  terenu pod inwestycję:

2. Badanie zasobów energetycznych wiatru:

3. Zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zasadności.

4. Analizy techniczne umożliwiające uzyskanie warunków przyłączenia do systemu elektroenergetycznego.

5. Projekty techniczne i uzgodnienia dla inwestycji.

 

Farma wiatrowa

 

Zlecone prace realizujemy kompleksowo od wstępnych analiz związanych z ochroną środowiska do uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zespołu lub pojedynczej elektrowni włącznie. Koordynację wszystkich działań przeprowadzamy w imieniu i na rzecz inwestora.

©2006 DIPOL s.c.