Zrealizowano

small logo

Park wiatrowy Gnieżdzewo 11x2MW

Farma wiatrowa na terenie gminy Puck jest czwartym tego typu obiektem w Polsce. Firma DIPOL wykonała wszystkie polskim prawem wymagane prace administracyjne i badawcze, a w szczególności:

Rozpoczęte w kwietniu 2006 roku prace budowlane zostały zakończone w grudniu, a 10 stycznia 2007 roku spółka DIPOL sp. z o.o., jako spółka zależna spółki akcyjnej Polish Energy Partners S.A., otrzymała koncesję na wytwarzanie energii  ze źródła odnawialnego.

Gniezdzewo k. Pucka Budowa parku wiatrowego w Gniezdzewie Farma wiatrowa nad Zatoka Pucka

 

Park wiatrowy Suwałki 42MW

Kolejny projekt o mocy docelowej 42 MW realizowany jest od września 2004 roku na terenie Gmin Suwałki i Jeleniewo, woj. podlaskie, gdzie również przeprowadzono konieczne prace administracyjne i badawcze. Po uchwaleniu w maju 2006 roku przez Rady Gmin planów zagospodarowania przestrzennego, wykonano wszystkie uzgodnienia i niezbędne projekty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę na rzecz spółki celowej E.W.G. sp. z o.o.

Inwestycja - Suwałki park wiatrowy Okolice Suwałk - projekt farmy wiatrowej Maszt pomiarowy

 

Park Wiatrowy Nowy Staw I

W 2012 roku rozpoczęła się budowa projektu Nowy Staw I – 22 turbiny o mocy 2,05MW każda. Projekt był realizowany w województwie pomorskim w gminie Nowy Staw. Farma Nowy Staw poprzez swoje położenie była dużym wyzwaniem dla naszej firmy. Celem wyprowadzenia tak dużej ilości energii elektrycznej konieczne było zaprojektowanie 20km linii elektroenergetycznej 110kV do GPZ Malbork-Rakowiec.

W 2013 roku projekt został ukończony a wybudowane elektrownie dostarczają czystą i ekologiczną energię elektryczną.

 

W przygotowaniu znajduje się kolejnych 6 projektów o łącznej mocy ponad 310 MW.

©2006 DIPOL s.c.